IN STORE  in your country  
HRVATSKA
Analize
08.03.2021.

STAVOVI POTROŠAČA O TIPOVIMA AMBALAŽA

Hendal: Sve smo ekološki osvješteniji

Tekst je izašao u 91. InStore magazinu.

Istraživanje su proveli InStore magazin i agencija Hendal na nacionalno reprezentativnom uzorku građana Republike Hrvatske starijih od 16 godina.

Tijekom istraživanja provedena je stratifikacija po 6 regija i 4 veličine naselja uz slučajan odabir kućanstva i ispitanika unutar pojedinog kućanstva pri čemu je uzorak stanovništva uravnotežen prema spolu, dobi i obrazovnom statusu ispitanika.

Postavljena su sljedeća pitanja:
1. Kada razmišljate o ambalaži robe široke potrošnje, što Vam je sve važno?
2. A što Vam je najvažnije?
3. Koju vrstu ambalaže preferirate?
4. Koji tip ambalaže preferirate?
5. Zašto preferirate tu ambalažu?

Kada razmišljaju o ambalaži robe široke potrošnje, građanima je najvažnije da dobro čuva proizvod. Od ostalih karakteristika su im važne informacije na proizvodu, praktično korištenje, jednostavno odlaganje te jednostavno otvaranje i zatvaranje kod proizvoda koji se višekratno koriste. Zanimljivo, sam izgled, odnosno dizajn ambalaže, prema navodima ispitanika, najmanje je važan, no kod same kupnje, izgled ambalaže ima velik utjecaj na odabir proizvoda.

Građani iskazuju visoku ekološku svijest jer većina preferiraju ambalažu koja se reciklira (61,1%).

Daljnjih 23% preferira onu za koju dobiju povratnu naknadu, dok 15,6% preferira onu koju jednostavno baci u smeće.

Prema tipu ambalaže, najveći udio ispitanika, njih jedna trećina, preferira staklenu, dok nešto manje od jedne četvrtine (24,3%) preferira kartonsku ambalažu. Daljnjih 21,5% preferira PET ambalažu, dok plastičnu preferira 15,7% ispitanika. Limenke su najmanje popularan tip ambalaže.

Staklena se ambalaža preferira zato što je najzdravija, kartonska i PET jer se mogu reciklirati, plastična zbog jednostavnog odlaganja, a limenke zbog povratne naknade.

Istraživanje je izašlo u 91. InStore magazinu.

-
Autorica: Martina Soršak Susović, Business Development Manager, martina@hendal.hr