IN STORE  in your country  
HRVATSKA
DOP
20.12.2019.

PwC-ova analiza ističe da je uz samo deset godina za ostvarenje Ciljeva održivog razvoja

Samo 10 godina za ostvarenje Ciljeva održivog razvoja, no tvrtke su još na samom početku po pitanju integracije i napretka.

● Samo je deset godina preostalo za ostvarenje Ciljeva održivog razvoja koji su ratificirani 2015. godine.
● Integrirano djelovanje, planiranje i ciljevi su kritični za poslovno djelovanje kako bi se unaprijedilo nacionalne ciljeve.

PwC-ova analiza više od 1000 objavljenih izvješća kotiranih organizacija iz privatnog i javnog sektora ističe da je uz samo deset godina za ostvarenje Ciljeva održivog razvoja (Sustainable Development Goals – SDG) ostalo još mnogo posla ako želimo da poslovanje smisleno doprinese nacionalnim naporima.

PwC-ova godišnja procjena javnog izvještavanja o Ciljevima održivog razvoja procjenjuje razinu integracije ciljeva u vodstvo, poslovnu strategiju i izvješćivanje, kao pokazatelj ključnog doprinosa poslovanja u postizanju Vladinih preuzetih obveza u sljedećih deset godina.

Gotovo tri četvrtine (72 %) analiziranih organizacija spominje ove ciljeve u svojem javnom izvješćivanju, a nešto više od polovice u svojim godišnjim izvješćima. Samo 1 % ukupnog uzorka navodi kvantitativne mjere za prikaz svog napretka u ostvarenju ciljeva.

Protekle su četiri godine od kad je Ciljeve održivog razvoja jednoglasno ratificiralo svih 193 država članica UN-a kao univerzalni okvir za održivije načine života i poslovanja. Iako vlade diljem svijeta imaju krajnju odgovornost za ostvarivanje tih ciljeva, oni se ne mogu ostvariti bez podrške poslovnog sektora.

Unatoč dobroj osviještenosti, napredak u postizanju Ciljeva održivog razvoja, njih bi mogao potkopati nedostatak specifičnih podataka o ciljevima, mjerenju i široj poslovnoj integraciji. Napredak u izvještavanju o ciljevima koji su potrebni za ostvarenje ambicija nije na dovoljnoj razini, unatoč činjenici da ciljevi nude zajednički jezik i okvir za izgradnju transparentnijeg pogleda na probleme, napredak i razmjer potrebnih promjena. Samo 1 % analiziranih tvrtki mjere svoje rezultate u odnosu na specifične ciljeve vezane za Ciljeve održivog razvoja.

Od analiziranih tvrtki:
● jedan od pet rukovoditelja spomenuo je Ciljeve održivog razvoja u svojim očekivanjima za sljedeću godinu, što pokazuje da ovi ciljevi dolaze na dnevni red uprava.
● od tvrtki koje su spomenule Ciljeve održivog razvoja, 59 % spomenulo ih je kao dio svog izvješća o održivosti poslovanja, a samo ih je nešto više od polovice (51 %) spomenulo u svom godišnjem izvješću.
● 14 % spominje konkretne ciljeve Ciljeva održivog razvoja: od toga ih je 39 % odredilo kvalitativne ciljeve, a 20 % kvantitativne ciljeve.
● Samo 34 % od onih koji spominju Ciljeve održivog razvoja (25 % svih analiziranih tvrtki), učinilo je to u dijelovima izvješća koji se odnose na poslovnu strategiju.
● Većina tvrtki navodi cilj Dostojanstven rad i ekonomski rast kao svoj fokus, ali ciljevi vezani za prirodne resurse ili blagostanje, koji su ključni za održivo poslovanje, zauzimaju nižu poziciju.

Louise Scott, globalni PwC-ov lider za Ciljeve održivog razvoja rekao je:

„Iako je osviještenost dobra, ako ne dođe do integriranog mjerenja i izvještavanja, napredak i relevantne mjere politika ne mogu se odrediti na dovoljno detaljnoj razini potrebnoj za stvarno pokretanje napretka u postizanju ciljeva.“

„Tvrtke počinju postavljati kao prioritet ciljeve koje smatraju bitnima za sebe, ali imamo malo dokaza udruženog razmišljanja o načinu na koji se pristupa ciljevima. Ciljevi vezani za vodu, zemljište i energiju imaju strateške prilike i rizike za gotovo svaki sektor, no nisu naširoko prepoznati kao važne stavke u budućim poslovnim strategijama i ulaganjima.“

„Ciljevi su praktični. Oni su istovremeno upravljački okvir za rizike i prilike sa stajališta tvrtki. Iako tvrtke ne moraju konkretno navoditi ciljeve kako bi postupale u skladu s njima, trebali bismo vidjeti utvrđivanje problema koji su im u pozadini i strategija za njihovo rješavanje, a nažalost ne vidimo ih.“

-