IN STORE  in your country  
HRVATSKA
Hrvatska
12.10.2020.

Uvaženi zahtjevi Udruženja marketinga HGK

Nakon održanog e-savjetovanja o Nacrtu zakona o autorskom pravu i srodnim pravima prihvaćeni su prijedlozi izmjena Udruženja marketinga HGK i HURA-e koji se odnose na autorsko djelo stvoreno u radnom odnosu.

„Ovo je odličan primjer kako tvrtke zajedničkim djelovanjem, kroz Komoru i druga udruženja, mogu izravno utjecati na zakonodavce i izboriti se za svoje interese. Sudjelovanje u donošenju regulative najbolji je način da sami poduzetnici kreiraju poticajno poslovno okruženje u svojoj branši“, istaknuo je predsjednik Udruženja marketinga HGK Božidar Abramović.

Naime, Državni zavod za intelektualno vlasništvo u travnju ove godine je stavio u javnu raspravu Nacrt prijedloga zakona o autorskom pravu i srodnim pravima te su traženi komentari, mišljenja i stavovi. Udruženje marketinga HGK je zajedno s Hrvatskom udrugom društava za tržišno komuniciranje (HURA) tijekom e-Savjetovanja poslalo službeno očitovanje i komentare na Nacrt, konkretno na članke 94. i 95. koji se odnose na autorsko djelo stvoreno u radnom odnosu.

Članak 94 odnosi se na posebnu primjerenu naknadu u slučaju autorskog djela. Udruženje marketinga HGK predložilo je da se briše odredba stavka 2. iz koje proizlazi „ex lege“ pravo autora na naknadu razmjernu doprinosu kojeg je njegovo autorsko djelo imalo na povećanje dohotka ili na unaprjeđenje obavljanja djelatnosti poslodavca. Iz Udruženja je predloženo da se propiše da navedeno pravo postoji ako je utvrđeno na temelju neke od pravnih osnova koje reguliraju radni odnos kod poslodavca, posebice jer radnici koji potencijalno stvaraju autorska djela u radnom odnosu upravo za takav posao i zasnivaju radni odnos te primaju redovitu plaću. Komentar je prihvaćen i stavak 2. ovog članka je preformuliran.

Članak 95 odnosi se, pak, na prava autora u slučaju neiskorištavanja autorskog djela.

U Udruženju marketinga HGK smatraju kako je ovako široko regulirana mogućnost opoziva prava iskorištavanja djela koje je stvoreno u radnom odnosu neodrživa za poslodavce jer bi tako svaki radnik koji odlazi od poslodavca jednostavno mogao opozvati pravo iskorištavanja autorskog djela za koje je uredno primio plaću, a ne postoji obveza radnika isplate bilo kakve naknade poslodavcu.

Komentar Udruženja je prihvaćen i članak 95. Nacrta prijedloga zakona se briše.

Napominjemo i kako je dopredsjednik Udruženja marketinga HGK Petar Pavić izravno sudjelovao u radu radne skupine za izradu novog Zakona, koja je svojim prijedlozima i sugestijama pomogla nositelju pri pripremi nacrta Zakona.

Pročitajte arhivu InStore magazina kako bi se informirali o sličnim vijestima.

Primajte prvi najnovije vijesti iz FMCG sektora.

-