IN STORE  in your country  
HRVATSKA
Inovacije
30.07.2020.

ODRŽIVA NABAVA I DOSTOJANSTVEN RAD

“Činiti dobro“ u skladu s vrijednostima i ciljevima održivosti tvrtke

Tekst je izašao u 86. InStore magazinu

Odgovorna nabava pomaže stvaranju zdravih i naprednih društava. Dugoročno gledano, tvrtke mogu napredovati samo ako društva napreduju, a osiguravanje dostojanstvenog rada u društvima smanjit će nejednakosti i sukobe i povećati otpornost društva, što će zauzvrat omogućiti uspješno poslovanje.

Dobavljački lanci predstavljaju jednu od najvažnijih poluga za postizanje pozitivnih utjecaja u svijetu, pogotovo ako znamo da upravo globalni lanci opskrbe čine 80% ukupne globalne trgovine. Nabava roba i usluga ključni je element svakog poslovanja, a odluke koje organizacija u procesu nabave donosi, osim na kvalitetu samog proizvedenog proizvoda, imaju široki utjecaj i na okoliš, zajednicu i društvo.

Kada govorimo o učincima koje tvrtke mogu imati kroz svoje lance opskrbe, uglavnom prvo pomislimo na učinke na okoliš. Općenito, globalno postoji sve veća svijest i potreba za konceptom održive nabave poznate kao zelena nabava, koja podrazumijeva uključivanje kriterija održivosti u odluke o nabavi ovisno o ekološkom otisku roba i usluga koje se nabavljaju.

Što to u praksi znači? Tradicionalno su se u nabavi sagledavali čimbenici poput cijene, uvjeta plaćanja, vremena isporuke, kvalitete, lokacije i dostupnosti, pa je prema tome često tendencija mnogih organizacija bila kupiti najjeftiniji proizvod bez obzira na rizike i troškove povezane s njegovim učincima na okoliš. Danas, međutim, tvrtke sve više vode računa o održivosti materijala u cijelom lancu vrijednosti, od same sirovine do konačnog proizvoda, na što su uglavnom bile primorane zbog loših iskustava, bilo da su doživjele eksplozije zbog kupovine opasnih kemikalija ili morale trpjeti visoke troškove upravljanja otpadom zbog nerazgradivog ambalažnog materijala ili visoke račune za energiju zbog nabave neučinkovite opreme i postrojenja.

Pokazalo se tako nemali broj puta da je najjeftinija opcija na kraju bila puno skuplja za samu tvrtku donijevši štetu samom brandu i izlažući tvrtku velikom reputacijskom i financijskom riziku.

Dok lanac opskrbe nudi mogućnosti proizvoda i usluga, on istovremeno predstavlja ekološke, sigurnosne, socijalne i druge rizike za poslovanje. Upravo zbog toga vidimo sve više zahtjeva od strane kompanija potencijalnim i postojećim dobavljačima da zadovolje okolišne i druge kriterije kako bi bili uvršteni na popis dobavljača.

Sve se više koriste kontrole i razvijaju postupci i politike kako bi se učinkovito upravljalo održivom nabavom. Tu su i zelene smjernice za nabavu, tj. kriteriji za zelenu nabavu koji su u porastu u mnogim zemljama.

U sljedećih nekoliko godina tvrtke koje ne odgovore na zahtjeve održivosti mogu se suočiti s izazovima poslovanja u svojim lancima opskrbe. Okolišni izazovi s kojima se svijet suočava sve više zahtijevaju inovativne načine poslovanja, a za tvrtke koje žele rasti na regionalnom i globalnom nivou, vrijeme je da usvoje koncepte održivosti poput održivih nabava, i to ne samo kako bi umanjile moguće negativne utjecaje na okoliš, nego kako bi povećale mogućnosti pristupa novim tržištima, minimizirali svoje poslovne rizike i ostvarili veću profitabilnost.

Osim učinaka na okoliš, tvrtke kroz svoje dobavljačke lance utječu i na ljude. Zalažući se za unapređivanje uvjeta rada u svojim lancima opskrbe, tvrtke mogu značajno poboljšati život ljudi povezanih s dobavljačkim lancima. Naime, prema Međunarodnoj organizaciji rada (ILO), jedno od sedam radnih mjesta u svijetu povezano je s globalnim lancima opskrbe. Ako razmotrimo da svi ti radnici imaju obitelji koje o njima ovise, dolazimo do broja od oko dvije milijarde ljudi u svijetu, ili više od 25% globalne populacije, koji su dio globalnih lanaca opskrbe ili su s njima povezani preko svojih obitelji i zajednica. Ti ljudi žele i imaju pravo biti zdravi, sigurni i pošteno tretirani na poslu.

Što, dakle, znači dostojanstven rad? Dostojanstven rad obuhvaća težnje i prava ljudi u njihovu radnom životu. Uključuje mogućnosti za produktivan rad koji donosi plaća barem dostatna za život, sigurnost na radnome mjestu, socijalnu zaštitu obitelji, mogućnosti za osobni razvoj i socijalnu integraciju. Omogućuje jednake mogućnosti i postupanje za sve žene i muškarce, slobodu ljudi da izraze moguće zabrinutosti te da se organiziraju i sudjeluju u odlukama koje utječu na njihov život. Međunarodna organizacija rada (ILO) definirala je četiri stupa dostojanstvenog rada – stvaranje radnih mjesta, socijalna zaštita, prava na rad i socijalni dijalog – koji čine sastavne elemente Agende 2030. i njenih 17 ciljeva održivog razvoja (SDG). Cilj 8: Dostojanstven rad i gospodarski rast poziva na promicanje uključivog i održivog gospodarskog rasta te potpunog i produktivnog zapošljavanja i dostojanstvenog rada.

Dostojanstven rad i poštivanje ljudskih prava potrebno je osigurati za sve ljude svugdje, pri čemu je posebnu pažnju potrebno dati ranjivijim skupinama, uključujući ih ravnopravno u svijet rada jer upravo uključivost i jednakost pridonosi i samom poslovanju i uspjehu tvrtke. Odgovorna i održiva nabava izravno utječe na postizanje Cilja 8 kao i na mnoge druge ciljeve održivog razvoja pridonoseći u prvom redu smanjenju siromaštva, gladi i nejednakosti te zdravlju i blagostanju ljudi, ravnopravnosti spolova i ispunjenju zahtjeva održive proizvodnje i potrošnje.

Osiguravanje i podržavanje dostojanstvenog rada dio je korporativne odgovornosti za poštovanje ljudskih i radnih prava u poslovanju i poslovnim odnosima, što od tvrtki zahtijeva da kroz svoje poslovne procese poduzmu sve kako bi identificirale, spriječile, ublažile i objasnile na koji se način bave svojim stvarnim i potencijalnim štetnim utjecajima koji se odnose na međunarodno priznata ljudska prava.

Osim pozitivnog učinka na dobavljače i njihove obitelji, ovakvo poslovanje donosi i mnoge prednosti za samu tvrtku jer utječe na to kako zaposlenici, kupci, vlade, investitori i drugi dionici percipiraju brand i tvrtku. Stvarajući dugotrajne i produktivne odnose s dobavljačima, tvrtka osigurava otpornost svog dobavljačkog lanca i zaštitu imidža. Dodatno, reputacija da je “činiti dobro“ u skladu s vrijednostima i ciljevima održivosti tvrtke, rezultira privlačenjem i zapošljavanjem boljih kandidata za posao, lakšim privlačenjem investitora i povećanjem tržišnih i poslovnih prilika te ispunjenju očekivanja dionika. Na kraju, odgovorna nabava pomaže stvaranju zdravih i naprednih društava. Dugoročno gledano, tvrtke mogu napredovati samo ako društva napreduju, a osiguravanje dostojanstvenog rada u društvima će smanjiti nejednakosti i sukobe i povećati otpornost društva, što će zauzvrat omogućiti uspješno poslovanje.

Zajedničkim radom kupci i dobavljači u globalnim lancima i mrežama opskrbe mogu unaprijediti ljudska prava i uključivi ekonomski rast. Profesionalci u nabavi ključni su sudionici u ovom procesu i mogu djelovati kao moćni agenti za promjene, radeći zajedno sa svojim dobavljačima kako bi ti pozitivni učinci postali stvarnost. Kako bi podržao stručnjake u nabavi da usvoje održive prakse, UN Global Compact objavio je online Priručnik za dostojanstven rad i održivu nabavu, koji nudi praktične resurse za održive prakse i potiče stvaranje pozitivnih odnosa između dobavljača i kupaca temeljenih na otvorenosti, povjerenju i transparentnosti koji su potrebni za poboljšanje radnih uvjeta u lancima opskrbe.

Kao posebna inicijativa glavnog tajnika UN-a, UN Global Compact podržava kompanije u usklađivanju operacija i strategija s deset univerzalnih načela o ljudskim pravima, radu, okolišu i borbi protiv korupcije. Osnovana 2000. godine, inicijativa vodi i podržava globalnu poslovnu zajednicu u unapređivanju ciljeva i vrijednosti UN-a putem odgovornih korporativnih praksi. S više od 14.000 članica u 157 zemalja i 68 lokalnih mreža, radi se o najvećoj svjetskoj inicijativi za održivi razvoj i korporativnu održivost. Za više informacija o UN Global Compactu, učlanjenju i benefitima članstva kontaktirajte Vali Marszalek, izvršnu direktoricu Global Compact Mreže Hrvatska i savjetnicu za održivi razvoj i DOP u Hrvatskoj udruzi poslodavaca: vali.marszalek@globalcompactcroatia.hr; vali.marszalek@hup.hr.

Ovaj tekst je izašao u 86. InStore magazinu.

-
Vali Marszalek, izvršna direktorica Global Compact mreže Hrvatska, savjetnica za održivi razvoj i društveno odgovorno poslovanje, HUP