IN STORE  in your country  
HRVATSKA
Regija
23.09.2021.

Makedonija: Plastične vrećice od 1. prosinca koštat će 15 denara

Makedonski parlament je sredinom mjeseca usvojio Zakon o upravljanju otpadom, upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom, upravljanju dodatnim tokovima otpada i proširenoj odgovornosti proizvođača za upravljanje posebnim tokovima otpada.

Prema novim zakonima, između ostalih izmjena, od 1. prosinca ove godine plastične vrećice koje građani kupuju u prodavaonicama koštat će 15 denara, što bi trebalo obeshrabriti kupovinu takvih proizvoda koji zagađuju životnu sredinu.

Trgovci će za sredstva od prodaje ovih vrećica morati voditi evidenciju po kvartalima, a naknade će morati uplatiti na poseban račun organa za zaštitu životne sredine.

Također, od 1. prosinca 2021. godine bit će zabranjena upotreba jednokratne plastične ambalaže u ugostiteljskim objektima koji se nalaze u zaštićenim područjima u zemlji.

Izrada zakona trajala je dugo, uz sudjelovanje međunarodnih i domaćih stručnjaka, kroz konzultacije sa zainteresiranim stranama, općinama, kolektivnim akterima i komunalnim poduzećima, nevladinim sektorom i javnošću, kako bi se uključile potrebe zainteresiranih strana i utvrdili principi zaštite životne sredine u funkcionalnom sistemu koji će se konačno pravilno i u praksi primijeniti, objasnio je ministar životne sredine i prostornog planiranja Naser Nuredini.

Izvor: InStore
Foto: Pixabay

-