IN STORE  in your country  
HRVATSKA
Tehnologije
10.12.2019.

Promotivni materijali ravnopravni drugim medijima

Zaokružite marketinšku strategiju

Stručni tekst

Što je tržište razvijenije, sve je vidljivija potreba za kompleksnom marketinškom strategijom u kojoj promotivni materijali i brandirani merchandising imaju važan udio.

Promotivni materijali i brandirani merchandising još uvijek nisu postali sustavni dio marketinške strategije. Da bi postali sustavni dio komunikacije, treba na njih gledati kao na marketinški alat ili, još bolje, kao na oblik medija kojim komunicirate svoju poruku, brand ili tvrtku.

Promotivni materijali još uvijek se koriste kao privjesak u komunikacijskoj strategiji ili fix up metoda za rješavanje slabe prodaje, gdje najčešće klijenti sami uzimaju stvari u svoje ruke. Dajte nam najjeftinije kemijske olovke koje imate ili Nema veze ako je malo lošije kvalitete, samo da nešto dodamo našim proizvodima, kako bismo povećali prodaju – neke su od rečenica koje često čujemo od (nekih) svojih klijenata kad naručuju promotivne materijale. Dakako, uvijek se žuri, jer je ideja za korištenjem tih materijala došla u posljednji čas, pa sada treba potražiti nešto na brzinu, tek toliko da se riješi situacija.

Za kreiranje učinkovite strategije i plana korištenja promotivnih materijala treba vremena i uloženog truda. No, trud se isplati, jer donosi mjerljive rezultate.

Kao takve ih možemo definirati u tri aspekta. Kao poslovne poklone, koji imaju veću vrijednost i najčešće se koriste potkraj godine. Kao inicijativu, koja pomaže u unapređenju prodaje, gradnji lojalnosti, inicijaciji prve kupnje itd. I kao oblik oglašavanja, gdje se koriste veće količine materijala nižih vrijednosti, a time mogu stati uz bok medijima.

Zašto onda taj segment komunikacije ne zaslužuje više pažnje? Zašto nikako da postane sustavni dio marketinške strategije u planiranju kampanja? Najčešće ga tvrtke u godišnjem budžetiranju definiraju kao dio godišnjeg plana u kontekstu same vrijednosti, ali ne i sadržaja.

I ovom segmentu komunikacije treba definirati budžet, svrhu korištenja, ciljnu skupinu koja će primiti materijale, mjesto i vrijeme kada će se distribuirati, poruku koju želimo prenijeti, aktivnosti koje želimo postići itd.

Trendovi u promotivnoj industriji prilično se mijenjaju. Postaje sve jasnije da jeftini promotivni materijali odbijaju potrošače i daju lošu sliku o brandu/tvrtki koja ih koristi. Čak se smatra da se tvrtka/brand ne trudi previše za svoje kupce i ne cijeni njihovu pripadnost.

Prema istraživanjima, potrošači nemaju problem s logotipom ili porukom na promotivnim materijalima ako su ti promotivni materijali korisni i potrošači ih mogu koristiti u svakodnevnom životu.

Promotivni proizvodi ključni su sastojci za stvaranje uspješnih brandova/tvrtki. Stvaraju i povećavaju prepoznatljivost te grade lojalnost i pripadnost.

Promotivni se materijali ne mogu izravno usporediti s ostalim medijima kao što su TV, tiskani mediji, online oglašavanje i radio. Prema istraživanjima, promotivni materijali mogu se uspoređivati s online i radijskim oglašavanjem, gdje je procjena da je trošak na impresiju sličan. Promotivni materijali grade svoj put na duge staze. Najbitnija razlika u odnosu na masovne medije jest to što generiraju jako veliki priziv branda/tvrtke – čak do 82,6%.

Zanimljiv je i podatak da promotivni materijali rijetko završe u kantama za smeće. Najčešće će ih potrošači proslijediti nekome drugome (gotovo 2/3) za koga smatraju da bih ih mogao koristiti. Također je zanimljivo da što je potrošač stariji, to je vjerojatnije da će zaprimljeni proizvod proslijediti dalje.

-
Zlatko Ledinek, Spark Promotions, zlatko.ledinek@sparkpromotions.hr