NESTIOM
AKKM
O nama

Karika u pametnom poslovanju

InStore je prvi regionalni mjesečni trgovački magazin specijaliziran za robu široke potrošnje.

InStore pokriva cjelokupnu industriju od organizirane i tradicionalne trgovine, preko proizvođača, distributera i logistike, do ostalih pratećih djelatnosti.

InStore se besplatno distribuira poštom na adrese neovisnih trgovaca, trgovačkih lanaca, veleprodaja, proizvođača, specijaliziranih trgovina, kao i ministarstava, akademskih institucija i agencija u Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji i BiH.

MISIJA

Ostati spona između proizvođača, distributera i trgovaca.

VIZIJA

Ostati vodeći regionalni B2B medij u FMCG sektoru.

KONTAKTI

Direktor
Aljoša Parotat
aljosa@b2bmedia.org
091 4777 210

Urednica
Jelena Lazarić
jelena@b2bmedia.org
095 5512134

Voditelj ureda
Antonia Bošnjak
antonia@b2bmedia.org
099 6122310

Community Manager
Veronika Sekulić
veronika@b2bmedia.org

Voditelj prodaje
Krešimir Žaler
kresimir@b2bmedia.org
0957493743

Prodaja
Marko Havaši
marko@b2bmedia.org
098750425

naziv: Miremaks d.o.o.
adresa: Hvarska 7, 10000 Zagreb
telefon: +385 (0)1 66 26 201
email: urednistvo@b2bmedia.org
   
registarski / matični broj 080781193
OIB: 28433482926
šifra djelatnosti: 5814 - izdavanje časopisa i periodičnih izdanja
tekući račun: HR3524020061100749966 Erste&Steiermärkische Bank d.d
   
direktor: Maksim Đurović
prokurist: Aljoša Parotat