MEGGLE BBQ
DR OETKER ZIMNICA

Antonio ZriliĆ: Set za preživljavanje

Inovacije

06.04.2020

Kada je nadolazila recesija 2008/2009, većina poduzetnika i poslovnih ljudi je bilo paralizirano na samu pomisao o recesiji. Trebalo je dobrih šest mjeseci ako ne i cijela godina da ljudi shvate da svijet nije stao, nego da se i dalje treba uhvatiti u koštac i boriti sa svakodnevnim poslovima i pothvatima. Retorika tijekom te godine je bila u smislu: Ova kriza će trajati toliko i toliko godina ili Treba nekako preživjeti dok recesija ne prođe...

Mislim da smo zapravo pogrešno shvatili bit i poruku, a to je da kada smo već ušli u kapitalizam onda moramo biti svjesni da krize i recesije stalno dolaze i odlaze u kraćim i/ili dužim ciklusima. Ono što moramo naučiti je kako se svakodnevno pripremati i na dobre i na loše godine i kako se s njima nositi.

Dakle, strategija za poslovanje u doba krize nije začahuriti se ili sakriti u neki kut i čekati da kriza prođe, nego pokušati naći pravi način za poslovanje u novim uvjetima.

Svi smo čuli floskule da je jedina stalna samo promijena i da su najduže preživjeli samo oni koji su se znali najbolje prilagoditi. E, pa to nisu samo floskule i ako nam život sa stalnim promjenama ne postane normalna stvar, nećemo moći funkcionirati i biti konkurentni na globalnom tržištu.

Naravno da je ovo što se proživljava za vrijeme pandemije korona virusom daleko od "uobičajenih" kriza, recesija i ciklusa u kapitalističkoj ekonomiji. Međutim, iako neki ovu krizu zovu i depresija, to ne znači da se trebamo ponašati depresivno.

U nastavku navodimo nekoliko kratkih savjeta koji možemo nazvati i „set za preživljavanje“:

1. Zaboravite sve što ste naučili za vrijeme vremena "debelih krava"

Zaboravite (ako još niste) sve što ste naučili za vrijeme vremena "debelih krava" (čitaj vrijeme prosperiteta) i pokušajte pribaviti znanja i vještine koja su primjerena izvanrednim uvjetima - Jedan prodavač automobila je primijetio da do 2008. godine (slično se događalo do 2020.) on nije bio prodavač auta već vodio evidenciju narudžbi. Toliko se prodavalo auta da su prodavači samo bilježili modele i opremu koje kupac želi. Tek nakon što su došle „sušne“ godine pokazalo se tko su pravi prodavači. Čak i kada je prodaja automobila pala na polovinu neki su prodavači i dalje prodavali. Dakle, prodavanje je vještina i to vještina koja se može naučiti. Iskoristite ovo vrijeme za učenje i usvajanje novih vještina preko knjiga i on-line tečajeva.

2. Treba prodavati isto ili više, a trošiti manje.

Možda će netko reći da to i nije neka mudrost jer ista „mudrost“ vrijedi i za „mirnodopske“ uvjete. Međutim, kao prvo ta se mudrost ne slijedi u doba prosperiteta, a kao drugo prava mudrost je u načinu kako to učiniti. Evo nekoliko savjeta:

a) Smanjite troškove – ovo je stalan zadatak, a ne samo kada dođe recesija. Velike korporacije praksu kontrole troškova provode kontinuirano i zato su u najvećem broju slučajeva prethodnu krizu dočekale spremne. Učimo od njih i vodimo stalno računa o troškovima. Među najvećim stavkama su zalihe koje opterećuju likvidnost i znače trošak, ali pazite da ne upadnete u zamku koja se zove nekontrolirano rezanje.

b) Povećajte efikasnost – ponekad nije potrebno smanjiti troškove nego povećati učinkovitost. Dakle, radite više za isto ili manje novaca. Kada kažem raditi više mislim raditi isti posao s manje ljudi ili više posla s isto ljudi; radite više vremenski – ako se to zahtijeva - i prekovremeno. Kada kažem za manje novaca, možda će to značiti raditi isto za manju plaću ili raditi više za istu plaću; u tvrtkama to znači veći angažman za isti prihod ili isti angažman za manji prihod i sl.

c) Prodajte više kroz e efikasnije iskorištavanje resursa. Sjetimo se Paretovog pravilo 80:20 koje kaže da se više trebamo baviti kupcima koji nam stvaraju veći prihod i/ili su profitabilniji. Otimajte kupce od konkurencije - ako nećete oteti niti jednog kupca konkurenciji vjerojatno će konkurencija vašeg kupca oteti vama...

3. Educirajte se
Na zavodu za zapošljavanje odjednom će se naći jako puno ljudi i većina njih nisu pripremljeni za izazove u novom okružju (poslovanju, tržištu) koje zahtjeva prilagodbu za promjene na tržištu, promjene navika isl. Isto tako postoji vojska zaposlenih koji nisu educirani ni stručni u onome što rade. Niti njihova sudbina nije izvjesna... Stoga ne možete pogriješiti ako počnete s ovladavanjem novih vještina i znanja.

4. Ne očekujte stabilnu situaciju
Zaboravite na 'siguran' posao do mirovine - ako ste zaposleni ili na 'sigurne' poslove koje kao poduzetnici imate. Jedan poznanik poduzetnik je trebao dobiti relativno dobar posao i isplatu, ali se iznenadio kada je taj posao u zadnji čas bio otkazan pa je i on morao prolongirati svoje obaveze jer je računao na te prihode. Isto tako svakoga trena se negdje u svijetu rađa vaša potencijalna konkurencija koja vam želi oduzeti posao. U ovoj situaciji budite spremni na sve moguće situacije. Više ništa neće biti kao prije i jedino što sigurno možete očekivati je da ništa neće biti sigurno. Jedino što možete učiniti je da vi postanete što konkurentniji.

5. Ne zavaravajte se
Čestitam! Upravo ste postali aktivni svjedoci i akteri u stvaranju novog svijeta i novog načina života. Ne zavaravajte se da čineći sve isto kao i do sada, imate šanse. Mijenjat će se način poslovanja, načini na koji će se osiguravati imovina i ljudi, pojavljivat će se pravni presedani, upravljanje rizicima će se ozbiljnije shvaćati i jedan od osnovnih standardnih operativnih procedura će biti kako se ponašati u slučaju slične pandemije ili katastrofe.

6. Čuvajte gotovinu
Sada vidimo koliko su bili u pravu svi koji su zagovarali gotovinu i čuvanje imovine u likvidnim sredstvima. Svi fondovi, dionice i nekretnine trenutno nisu unovčivi i jako će biti teško rješavati obaveze koje zahtijevaju gotovinu, kao što su na primjer režije, hrana i ostale osnovne stvari koje nam trebaju za preživljavanje ovog prvog šoka. Dakle, jedna od glavnih lekcija koju ćemo naučiti je da ubuduće uvijek imamo određenu količinu gotovine pri ruci kako bi mogli preživjeti barem mjesec-dva dok se ne stabilizira situacija.