DARKO SVIBANJ
OPEL

Crna Gora: Prosječna plaća u veljači 821 euro

Regija

02.04.2024

Prosječna bruto plaća u Crnoj Gori za veljaču 2024. godine iznosila je 1.026 eura, dok je prosječna neto plaća u ovom periodu iznosila 821 euro

Prosječna neto plaća za veljaču u odnosu na siječanj 2024. zabilježila je rast od 0,2%, dok je u odnosu na isti mjesec prethodne godine bila viša za 6,4%.

U ovom razdoblju rast neto plaća zabilježen je u sljedećim djelatnostima: Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (4,4%), Poslovanje nekretninama (4,2%), Opskrba vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrola procesa; uklanjanje otpada i slične djelatnosti (2,8%), Financijske djelatnosti i osiguranje (2,7%), Informacije i komunikacije (1,6%), Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (1,5%), trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikala (1,2%), Rudarstvo (0,8%), Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (0,5%), Graditeljstvo (0,5%) i Državna uprava i obrana: obvezno socijalno osiguranje (0,5%).

Pad prosječne neto plaće za veljaču 2024. u odnosu na prethodni mjesec zabilježen je u djelatnostima: Prerađivačka industrija (1,9%), Ostale uslužne djelatnosti (1,8%), Smještaj i prehrana (1,6%), Zdravstvo i socijalna skrb ( 1,1%), Administrativne i pomoćne usluge (0,9%), Prijevoz i skladištenje (0,5%), Obrazovanje (0,4%) te Umjetničke, zabavne i rekreacijske djelatnosti (0,1%).

S obzirom na mjesečni rast potrošačkih cijena u veljači od 0,4%, realne su plaće u tom razdoblju zabilježile pad od 0,2%.

Izvor: INB2B Media
Fotografija: Pixabay